Big kid

7 เรื่องสุดท้าย

photo 1
Category :

Big kid

หลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เราก็ได้ผลการตัดสินหนังสั้นของน้องๆชั้นมัธยมปลายในโครงการ Big Kids ทั้งสิ้น 7 เรื่อง ที่ได้เข้าฉายกับทางเทศกาลฯของเรา Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน Creative

  • act4
  • act5
  • act3
Category :

Big kid

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read More