test

photo 1
7 เรื่องสุดท้ายหลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เราก็ได้ผลการตัดสินหนังสั้นของน้องๆชั้นมัธยมปลายในโครงการ Big Kids ทั้งสิ้น 7 เรื่อง ที่ได้เข้าฉายกับทางเทศกาลฯของเรา
act1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน Creativeเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย